Нови Сад, Војводина, Србија

P o u z d a n   p a r t n e r   u   s v a k o m   V a š e m   p o s l u

NUDIMO VAM ŠIROKI OPSEG USLUGA IZ SLEDEĆIH OBLASTI
 • Brza, profesionalna i kvalitetna izrada izveštaja o proceni vrednosti

 • Vršimo procenu vrednosti nekretnina, pokretne imovine i kapitala

 • Posedujemo licence procenitelja vrednosti nepokretnosti izdate od strane Ministarstva finansija RS

 • Takođe smo sudski veštaci iz oblasti: ekonomsko-finansijska, građevinska i mašinska tehnika

 • Nudimo Vam višegodišnje iskustvo u obavljanju poslova stečajnog upravnika.

 

 • Posedujemo licence stečajnog upravnika izdate od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika - Ministartva privrede

 • Vršimo poslove vođenja postupka stečaja kroz bankrotstvo i reorganizaciju.

 • Izrađujemo planove reorganizacije i UPPR

 • Vršimo usluge konsaltinga iz oblasti finansija, kao i pravni i poreski kosalting

 • Obavljamo usluge asset i property management-a

 • izrađujemo biznis planove,  studije izvodljivosti i dr.

 

Procene vrednosti

Procene vrednosti nepokrenosti

Procene vrednosti kapitala

Procene mašina i opreme

Vršimo procene vrednosti svih vrsta nekretnina za svrhu obezbeđenja kreditnih plasmana, finansijskog izveštavanja, stečajnih i izvršnih postupaka, donošenja poslovnih odluka, poreske svrhe i dr. Procene se vrše od strane licenciranih procenitelja nepokretnosti. Licencirani procenitelj je u obavezi da pri obavljanju svog posla poštuje odredbe NACIONALNIH STANDARDA, KODEKSA ETIKE I PRAVILA PROFESIONALNOG PONAŠANJA LICENCIRANOG PROCENITELJA 

​Procenu vrednosti kapitala sprovodimo po osnovu zahteva klijenta u cilju​ utvrđivanja realne tržišne vrednosti kapitala, određivanje osnovne vrednosti i raspona vrednosti kapitala za potrebe aukcijske prodaje kapitala u postupku privatizacije, pripreme za dokapitalizaciju odnosno povećanje osnovnog kapitala, statusnih promena odnosno spajanja, pripajanja ili deljenja i odvajanja, utvrđivajne prodajne cene u prodaji pravnih lica u stečajnim postupcima i sl.

Pružamo konsultantske usluge i izrađujemo procene svih vrsta pokretne imovine za sve svrhe. Posedujemo veliko iskustvo u postupcima veštačenja, kao i u proceni stanja, funkcionalnosti i vrednosti mašina, opreme, vozila, industrijskih postrojenja i dr. Sarađujemo sa iskusnim stručnjacima raznih specijalnosti iz svih oblasti mašinske tehnike, a  istovremeno nudimo optimalan odnos cene i kvaliteta za naše profesionalne usluge.

Stečajni upravnik

Uz profesionalne usluge procene vrednosti od strane naših licenciranih procenitelja, pružamo poveriocima kod određenih pravnih lica, usluge iz delokruga poslova STEČAJNOG UPRAVNIKA. Posedujemo licencu stečajnog upravnika izdatu od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Ministarstva privrede Republike Srbije. Novim izmenama Zakona o stečaju počela je primena odredbe ovog zakona prema kojoj je omogućeno poveriocima, u svojstvu predlagača otvaranja stečaja kod pravnih lica, predlaganje stečajnog upravnika u kojeg imaju poverenje da će im omogućiti naplatu potraživanja u što većem iznosu.

Logo procenitelj novi sad

Gros&Gros Inc. Novi Sad

Partizanskih baza 11, Novi Sad, Serbia

 • Stečajni upravnik

 • Procena vrednosti nepokretnosti

 • Procena vrednosti preduzeća

 • Konsalting u poslovnanju i posredovanje

 • Izrada planova reorganizacije i UPPR-a

 • Ekonomsko-finansijsko restrukturiranje preduzeća

 • Finansijski i poreski konsalting

 • Asset i property menadžment

 • Biznis planovi i studije izvodljivosti

 • Konsalting u vezi QMS (ISO 9001)  

 
Procenitelj, procene, nekretnine, nepokr
 

065 8489065

Kontakt

Partizanskih baza 11, Novi Sad, Serbia

065 8489065

 • Procenitelj | Stečajni upravnik - GROS&GROS Inc. Novi Sad - Google Maps
 • Procenitelj | Stečajni upravnik - GROS&GROS Inc. Novi Sad - Facebook
 • linkedin
 • linkedin
 • Procenitelj | Stečajni upravnik - GROS&GROS Inc. Novi Sad - Twitter

Podaci o preduzetniku:

 • Pun naziv: RELJA GROS PR BIRO ZA PROCENE POSLOVNI KONSALTING I STEČAJNI  UPRAVNIK GROS&GROS INC. NOVI SAD

 • Regitrovana adresa: Partizanskih baza 11, Novi Sad 

 • PIB: 108649053

 • MB: 63599794

 • Delatnost: 6910 - Pravni poslovi

 • Žiro račun: 160-417548-90 Banca Intesa AD Beograd