top of page

Нови Сад, Војводина, Србија

NUDIMO VAM ŠIROKI OPSEG USLUGA IZ SLEDEĆIH OBLASTI

 • Vršimo usluge konsaltinga iz oblasti finansija, kao i pravni i poreski kosalting

 • Obavljamo usluge asset i property management-a

 • izrađujemo biznis planove,  studije izvodljivosti i dr.

Usluge procene i stečajni upavnik

Procene vrednosti kapitala

​Procenu vrednosti kapitala sprovodimo po osnovu zahteva klijenta u cilju​ utvrđivanja realne tržišne vrednosti kapitala, određivanje osnovne vrednosti i raspona vrednosti kapitala za potrebe aukcijske prodaje kapitala u postupku privatizacije, pripreme za dokapitalizaciju odnosno povećanje osnovnog kapitala, statusnih promena odnosno spajanja, pripajanja ili deljenja i odvajanja, utvrđivajne prodajne cene u prodaji pravnih lica u stečajnim postupcima i sl.

Procene vrednosti - Licencirani procenitelji nekretnina, sudski veštaci ekonomske, mašinske i građevinske struke

Procene mašina i opreme

Pružamo konsultantske usluge i izrađujemo procene svih vrsta pokretne imovine za sve svrhe. Posedujemo veliko iskustvo u postupcima veštačenja, kao i u proceni stanja, funkcionalnosti i vrednosti mašina, opreme, vozila, industrijskih postrojenja i dr. Sarađujemo sa iskusnim stručnjacima raznih specijalnosti iz svih oblasti mašinske tehnike, a  istovremeno nudimo optimalan odnos cene i kvaliteta za naše profesionalne usluge.

Procene vrednosti nekretnina

Vršimo sveobuhvatne procene vrednosti nepokretnosti za potrebe kreditnog plasmana, finansijskog izveštavanja, sudskih i vansudskih postupaka, stečajnih i izvršnih postupaka, donošenja poslovnih odluka, poreza i drugo. Naši procenitelji nepokretnosti poseduju licence i obavezuju se da poštuju Nacionalne standarde, Kodeks etike i pravila profesionalnog ponašanja licenciranih procenitelja. Kontaktirajte nas za brzu i tačnu procenu vrednosti vaše nepokretnosti.

Uz profesionalne usluge procene vrednosti koje pružaju naši licencirani procenitelji, takođe pružamo usluge STEČAJNOG UPRAVNIKA za poverioce. Posedujemo licencu stečajnog upravnika koju je izdala Agencija za licenciranje stečajnih upravnika Ministarstva privrede Republike Srbije. Od kada su stupile na snagu nove izmene Zakona o stečaju, poverioci mogu predložiti stečajnog upravnika u kojeg imaju poverenje da će im pomoći u naplati potraživanja u što većem iznosu.

Партизанских база 11, Нови Сад 21000

Logo procenitelj novi sad
 • Stečajni upravnik

 • Procena vrednosti nepokretnosti

 • Procena vrednosti preduzeća

 • Konsalting u poslovnanju i posredovanje

 • Izrada planova reorganizacije i UPPR-a

 • Ekonomsko-finansijsko restrukturiranje preduzeća

 • Finansijski i poreski konsalting

 • Asset i property menadžment

 • Biznis planovi i studije izvodljivosti

 • Konsalting u vezi QMS (ISO 9001)  

Usluge GROS&GROS Inc. Novi Sad
Procena nekretnina, procene nekretnina, procenitelj nepokretnosti, licencirani procenitelj, procene novi sad, procenitelj novi sad
Kontakt procenitelj i stečjni upravnik
 • Procenitelj | Stečajni upravnik - GROS&GROS Inc. Novi Sad - Google Maps
 • Procenitelj | Stečajni upravnik - GROS&GROS Inc. Novi Sad - Facebook
 • Procenitelj | Stečajni upravnik - GROS&GROS Inc. Novi Sad - Instagram
 • linkedin
 • Procenitelj | Stečajni upravnik - GROS&GROS Inc. Novi Sad - Twitter
Pocenitelj Novi Sad Mapa
bottom of page