top of page

Nudimo Vam uslugu vršenja poslova stečajnog upravnika. Naglašavamo da posedujemo licencu za obavljanje ovih poslova izdate od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika - Ministartva privrede. Takođe, posedujemo višegodišnje iskustvo rada na ovim poslovima. Licencirani stečajni upravnik Relja Gros poseduje dugogodišnje iskustvo u radu iz oblasti stečaja i delokruga poslova stečajnog upravnika.​​ Vršimo poslove vođenja postupka stečaja kroz bankrotstvo i reorganizaciju. Izrađujemo planove reorganizacije i UPPR.

Stečajni upravnik Relja Gros
Stečajni upravnik Novi Sad

Zakon o stečaju

 • Ističemo da shodno članu 19, stav 3, Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018), moguće je da poverilac, kao predlagač otvaranja postupka stečaja, predloži i stečajnog upravnika.

 • Stečaj je postupak koji se sprovodi nad privrednim subjektom koji nije u mogućnosti da odgovori na svoje obaveze (nije u mogućnosti da plati svoje dugove). Može sprovesti bankrotstvom ili reorganizacijom.

 • Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine. Stečajni postupak se otvara kada se utvrdi postojanje najmanje jednog stečajnog razloga. Stečajni razlozi su:

 1. trajnija nesposobnost plaćanja;

 2. preteća nesposobnost plaćanja;

 3. 3prezaduženost;

 4. nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i ako je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način.

 • Trajnija nesposobnost plaćanja postoji ako stečajni dužnik:

 1. ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze;

 2. potpuno obustavi sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 • Preteća nesposobnost plaćanja postoji ako stečajni dužnik učini verovatnim da svoje već postojeće novčane obaveze neće moći da ispuni po dospeću. Prezaduženost postoji ako je imovina stečajnog dužnika manja od njegovih obaveza. Ako je stečajni dužnik društvo lica prezaduženost ne postoji ako to društvo ima najmanje jednog ortaka odnosno komplementara koji je fizičko lice. Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije postoji kada stečajni dužnik ne postupa po planu reorganizacije ili postupa suprotno planu reorganizacije na način kojim se bitno ugrožava sprovođenje plana reorganizacije.

 • Postojanje trajnije nesposobnosti plaćanja se pretpostavlja u slučaju kada je predlog za pokretanje stečajnog postupka podneo poverilac koji u sudskom ili poreskom izvršnom postupku sprovedenom u Republici Srbiji nije mogao namiriti svoje novčano potraživanje bilo kojim sredstvom izvršenja.

Procena nekretnina, procenitelj vrednosti nepokretnosti

Zakon o stečaju
Stečaj
Kontakt
bottom of page