top of page

Stečajni upravnik je osoba koja ima ključnu ulogu u procesu stečaja. Njihova odgovornost je da upravljaju finansijskim, pravnim i poslovnim aspektima stečaja i obezbede najbolji mogući ishod za sve zainteresovane strane.

Relja Gros je iskusan i kvalifikovan stečajni upravnik sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju i upravljanju procesom stečaja. On je posvećen i pristupačan stečajni upravnik koji brzo i efikasno upravlja svim aspektima stečajnog postupka. Relja Gros je stručnjak za stečaj i ima sve potrebne veštine i znanja kako bi se postigao najbolji mogući ishod za sve zainteresovane strane. Njegova stručnost obuhvata vođenje pregovora sa poveriocima, upravljanje postupkom kroz bankrotstvo i prodaju imovine, ali i kroz reorganizaciju, te rešavanje svih pravnih pitanja koja se javljaju tokom stečajnog postupka Takođe, Relja Gros ima izuzetno dobre odnose sa sudovima, bankama i drugim relevantnim institucijama koje su uključene u stečajni proces. Ovo mu omogućava da brzo i efikasno sprovodi sve neophodne korake i obezbeđuje najbolji mogući ishod za sve zainteresovane strane. Ističemo da izrađujemo planove reorganizacije i UPPR.

Ako vam je potreban pouzdan, iskusan i kvalifikovan stečajni upravnik, Relja Gros je vaš najbolji izbor. Kontaktirajte ga danas kako biste saznali kako on može da vam pomogne u procesu stečaja i obezbedi najbolji mogući ishod za vas i vašu kompaniju.

Stečajni upravnik Relja Gros
Predlog za stečaj
Stečajni upravnik Novi Sad

Zakon o stečaju

 • Ističemo da shodno članu 19, stav 3, Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018), moguće je da poverilac, kao predlagač otvaranja postupka stečaja, predloži i stečajnog upravnika.

 • Stečaj je postupak koji se sprovodi nad privrednim subjektom koji nije u mogućnosti da odgovori na svoje obaveze (nije u mogućnosti da plati svoje dugove). Može sprovesti bankrotstvom ili reorganizacijom.

 • Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine. Stečajni postupak se otvara kada se utvrdi postojanje najmanje jednog stečajnog razloga. Stečajni razlozi su:

 1. trajnija nesposobnost plaćanja;

 2. preteća nesposobnost plaćanja;

 3. 3prezaduženost;

 4. nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i ako je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način.

 • Trajnija nesposobnost plaćanja postoji ako stečajni dužnik:

 1. ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze;

 2. potpuno obustavi sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 • Preteća nesposobnost plaćanja postoji ako stečajni dužnik učini verovatnim da svoje već postojeće novčane obaveze neće moći da ispuni po dospeću. Prezaduženost postoji ako je imovina stečajnog dužnika manja od njegovih obaveza. Ako je stečajni dužnik društvo lica prezaduženost ne postoji ako to društvo ima najmanje jednog ortaka odnosno komplementara koji je fizičko lice. Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije postoji kada stečajni dužnik ne postupa po planu reorganizacije ili postupa suprotno planu reorganizacije na način kojim se bitno ugrožava sprovođenje plana reorganizacije.

 • Postojanje trajnije nesposobnosti plaćanja se pretpostavlja u slučaju kada je predlog za pokretanje stečajnog postupka podneo poverilac koji u sudskom ili poreskom izvršnom postupku sprovedenom u Republici Srbiji nije mogao namiriti svoje novčano potraživanje bilo kojim sredstvom izvršenja.

Procena nekretnina, procenitelj vrednosti nepokretnosti

Zakon o stečaju
Stečaj
Kontakt
bottom of page