top of page

Procene

Vršimo usluge procene vrednosti nekretnina, pokretne imovine i kapitala za sve svrhe i potrebe

Vršimo usluge procene vrednosti svih vrsta nepokretnosti, i to:

 • Procene stanova, stambenih objekata (kuća)

 • Procene lokala i poslovnih prostora

 • Procene komercijalnih i kancelarijskih objekata

 • Procene industrijskih i magacinskih objekata

 • Procene građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta i dr.

Procene vrednosti kapitala preduzeća za različite svrhe:

 • Procena vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica u stečajevima

 • Procena vrednosti imovine i osnovnih sredstava

 • Procena vrednosti udela i akcija

Procena vrednosti mašina i opreme:

 • Procena vrednosti mašina i opreme radi obezbeđenja kredita i lizinga

 • Procena vrednosti pokretne imovine u stečajevima

 • Procena vrednosti mašina i opreme u svrhu finansijskog izveštavanja

Procena nekretnina, procenitelj vrednosti nepokretnosti

Pocene

Vršenje procena predstavlja primarnu delatnost firme GROS&GROS Inc. Novi Sad. U okviru poslova procene vrednosti postoje različite podoblasti, gde je jedna od najvažnijih, a koja je uređena domaćim propisima, jeste procena vrednosti nekretnina. Postupak procene vrednosti nekretnine će vam omogućiti da dobijete realnu vrednost svih vrsta nepokretnosti na dan procene, i to za sve moguće svrhe. Procena vrednosti se vrši od strane stručanjaka uz poštovanje svih odredaba standarda, kako domaćih, tako i inostranih, moralnih kodeska i pravila profesionalnog ponašanja. Precizno određena procena vrednosti nekretnine pomoći će vam da:

 • obezbedite kreditni plasman,

 • napravite pravilan finansijski izveštaj,

 • omogućite pravilan tok stečajnih i izvršnih postupaka

 • napravite pravilne procene i ispravne poslovne odluke

GROS&GROS Inc. proceniteljski tim je tu da vam pomogne da važne poslovne ili životne tokove usmerite u najboljem pravcu, pa nas zato nas kontaktirajte.

Procen vrednosti nekretnina

Još jedna vrlo značajna proceniteljska kategorija jeste procena vrednosti kapitala. Na osnovu zahteva klijenata naš stručni tim pristupa preciznom i temeljnom utvrđivanju stvarne vrednosti kapitala na dan procene, i to u cilju:

 • utvrđivanja realne tržišne vrednosti kapitala,

 • određivanje osnovne vrednosti i raspona vrednosti kapitala za potrebe aukcijske prodaje, kapitala u postupku privatizacije,

 • pripreme za dokapitalizaciju ili povećanje osnovnog kapitala,

 • statusnih promena: spajanja, pripajanja ili deljenja i odvajanja,

 • utvrđivajne prodajne cene pravnih lica u stečajnim i drugim postupcima

Stručna lica iz GROS&GROS Inc. Novi Sad je tim ljudi da vaš kapital učine stvarnim i realno raspoloživim, a vama pomognu da u skladu sa tim napravite pravilne i isplative poslovne poteze.

Procena vednosti kapitala
bottom of page