top of page

Procene

Vršimo usluge procene vrednosti nekretnina, pokretne imovine i kapitala za sve svrhe i potrebe

Vršimo usluge procene vrednosti svih vrsta nepokretnosti, i to:

 • Procene stanova, stambenih objekata (kuća)

 • Procene lokala i poslovnih prostora

 • Procene komercijalnih i kancelarijskih objekata

 • Procene industrijskih i magacinskih objekata

 • Procene građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta i dr.

Procene vrednosti kapitala preduzeća za različite svrhe:

 • Procena vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica u stečajevima

 • Procena vrednosti imovine i osnovnih sredstava

 • Procena vrednosti udela i akcija

Procena vrednosti mašina i opreme:

 • Procena vrednosti mašina i opreme radi obezbeđenja kredita i lizinga

 • Procena vrednosti pokretne imovine u stečajevima

 • Procena vrednosti mašina i opreme u svrhu finansijskog izveštavanja

Procena nekretnina, procenitelj vrednosti nepokretnosti

Pocene

Procene vrednosti nekretnina

Vršenje procena predstavlja primarnu delatnost firme GROS&GROS Inc. Novi Sad. U okviru poslova procene vrednosti postoje različite podoblasti, gde je jedna od najvažnijih procena vrednosti nekretnina, a koja je i uređena domaćim propisima.

Nekretnine su dugoročna investicija, a procena vrednosti nekretnine je ključni faktor u donošenju odluka o kupovini ili prodaji. Zbog toga je važno imati pouzdanog i stručnog procenitelja nekretnina koji će pružiti tačnu i realnu procenu vrednosti.

GROS&GROS Inc. Novi Sad je proceniteljska kuća koja nudi usluge procene nekretnina od strane profesionalnih procenitelja sa dugogodišnjim iskustvom. Naš tim sastoji se od licenciranih procenitelja nekretnina koji su specijalizovani za procenu stambenih, poslovnih i industrijskih nekretnina, kao i građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

Naši procenitelji koriste najnovije metode procene, uključujući tržišni, troškovni i prihodovni pristup, kao i sve vrste metoda u okviru ovih pristupa, a kako bi pružili najtačniju procenu vrednosti nekretnine. Takođe, nudimo i usluge savetovanja u vezi sa nekretninama, kao i pregled dokumentacije i ostale stručne usluge.

Postupak procene vrednosti nekretnine će vam omogućiti da dobijete realnu vrednost svih vrsta nepokretnosti na dan procene, i to za sve moguće svrhe. Procena vrednosti se vrši od strane stručnjaka uz poštovanje standarda procene, kako domaćih, tako i inostranih, ali i moralnih kodeksa i pravila profesionalnog ponašanja. Precizno određena procena vrednosti nekretnine pomoći će vam da:

 • obezbedite kredit za kupovinu nekretnine,

 • sastavite ispravan finansijski izveštaj,

 • ostvariti Vaše pravo i interes u okviru sudskih i vansudskih postupaka

 • omogućite pravilan tok stečajnih i izvršnih postupaka

 • napravite pravilne procene i ispravne poslovne odluke

Naša usluga procene nekretnina je brza, pouzdana i pruža konkurentnu cenu. Bez obzira da li kupujete, prodajete ili iznajmljujete nekretninu, možete se osloniti na nas da Vam pružimo objektivnu i tačnu procenu vrednosti.

Kontaktirajte nas danas da saznate više o našim uslugama procene nekretnina. GROS&GROS Inc. je pouzdana i stručna proceniteljska kuća koja vam pruža sve što vam je potrebno za donošenje odluke u vezi nekretnina. Naš tim je tu da Vam pomogne da važne poslovne ili životne tokove usmerite u najboljem pravcu.

Procen vrednosti nekretnina

Procene vrednosti kompanija - kapitala 

Još jedna vrlo značajna proceniteljska kategorija jeste procena vrednosti kapitala. Na osnovu zahteva klijenata naš stručni tim pristupa preciznom i temeljnom utvrđivanju stvarne vrednosti kapitala na dan procene, i to u cilju:

 • utvrđivanja realne tržišne vrednosti kapitala,

 • određivanje osnovne vrednosti i raspona vrednosti kapitala za potrebe aukcijske prodaje, kapitala u postupku privatizacije,

 • pripreme za dokapitalizaciju ili povećanje osnovnog kapitala,

 • statusnih promena: spajanja, pripajanja ili deljenja i odvajanja,

 • utvrđivajne prodajne cene pravnih lica u stečajnim i drugim postupcima

Stručna lica iz GROS&GROS Inc. Novi Sad je tim ljudi da vaš kapital učine stvarnim i realno raspoloživim, a vama pomognu da u skladu sa tim napravite pravilne i isplative poslovne poteze.

Procena vednosti kapitala
bottom of page