Procene

Vršimo usluge procene vrednosti nepokretne imovine i kapitala za sve svrhe i potrebe

Image by Ярослав Алексеенко

Procena nekretnina

Business Meeting

Procena kapitala - kompanija

Printing Machine

Procena pokretne imovine

Vršimo usluge procene vrednosti svih vrsta nepokretnosti, i to:

  • Stanova, stambenih objekata (kuća)

  • lokala i poslovnih prostora

  • komercijalnih i kancelarijskih objekata

  • industrijskih i magacinskih objekata

  • građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta i dr.

Procena vrednosti kapitala kompanija

Procena vrednosti mašina i opreme