top of page
Procenitelj i stečajni upravnik Novi Sad

O nama

  • Gros&Gros Inc. Novi Sad je proceniteljska i konsultantska kuća koja okuplja stručan tim, sačinjen od iskusnih licenciranih procenitelja nekretnina i sudskih veštaka iz različitih oblasti, kao i stečajne upravnike sa veoma bogatim iskustvom. U mogućnosti smo da pružimo širok spektar konsalting usluga investitorima ili drugim klijentima, koje se odnose na upravljanje kapitalom, nepokretnom i pokretnom imovinom, poreskim konsaltingom, posredničkim poslovima, kao i knjigovodstvenim uslugama preko eksternog saradnika.

  • Kompanija Gros&Gros Inc. Novi Sad je osnovana 2014. godine, kada je registrovano prvenstveno kao preduzetnička radnja za obavljanje poslova stečajnog upravnika, pod punim nazivom Relja Gros PR Stečajni upravnik i usluge konsaltinga Gros&Gros RG Novi Sad, obzirom da je nekoliko meseci pre toga, vlasnik Relja Gros stekao licencu stečajnog upravnika, kako bi mogao samostalno da obavlja navedene poslove, i to na teritoriji Novog Sada, odnosno nadležnosti Privrednog suda u Novom Sadu. Međutim, do tog momenta, on je duži niz godina obavljao poslove saradnika stečajnog upravnika u „Agenciji Gros“ Subotica, gde je prevashodno cilj bio nastavak porodične tradicije stečajnih upravnika, gde bi nakon sticanja uslova za polaganje za licencu stečajnog upravnika, počeo u Novom Sadu da radi ove poslove. Paralelno sa tim, Relja Gros je obavljao i poslove saradnika sudskog veštaka za ekonomsku oblast pri Osnovnom i Višem sudu u Subotici, kao i procene vrednosti pokretne i nepokretne imovine za proceniteljsku kuću iz Novog Sada.

  • Nakon toga, a naročito nakon početka primene novog Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti u R. Srbiji, te uvođenja licenci u ovu oblast, Relja Gros stiče licencu za procenu vrednosti nekretnina, gde dolazi i do širenja poslova i okupljanja šireg tima procenitelja i sudskih veštaka sa bogatim iskustvom. Tada Gros&Gros RG Novi Sad menja naziv u Relja Gros PR Biro za procene, poslovni konsalting i stečajni upravnik Gros&Gros Inc. Novi Sad, kako se i danas zove.

Procena nekretnina, procenitelj vrednosti nepokretnosti

Kontakt procene i stečaj
bottom of page